Κλινικές Έρευνες

Κλινικές Έρευνες

Διαβάστε κλινικές έρευνες με θέμα το Βιοσυντονισμό.

Γνωρίστε το κόσμο του βιοσυντονισμού μέσω κλινικών ερευνών από σπουδαίους επιστήμονες του χώρου. Κατεβάστε ελεύθερα το παρακάτω υλικό για ανάγνωση.

The Effectiveness of Bioresonance Method on Human Health

Bioresonance is a holistic physical method that can be used diagnostically and therapeutically to treat various diseases.

Effects of the BICOM Optima Mobile Bioresonance Device on Cell Metabolism and Oxidative Burst of Inflammation-Mediating Cells

The results of this investigation suggest that bioresonance intervention might be very useful in the treatment of acute and chronic inflammatory processes.

Entamoeba histolytica and Trichomonas vaginalis: Trophozoite growth inhibitionby metronidazole electro-transferred water

The influence of low-frequency electromagnetic (LF-EM) waves on microorganisms has been a subject of experimental investigations for more than two decades and the results are promising.

Practical Experiences and Studies on the Effectiveness of the Bioresonance Method

The phrase „level of evidence“ is often used when attempting to prove the efficacy of drugs and medical devices. It describes the level of scientific proof and presence of meaningful data. The nature of this evidence is based on findings but more particularly on the construction of a scientific study, also known as a design.

Investigations on the Beneficial Effects of BICOM Optima Mobile Bioresonance Device on Cultured Connective Tissue Fibroblasts

The BICOM optima mobile bioresonance device has demonstrated its beneficial potential on the experimental cellular level.

team spirit, teamwork, community-2447163.jpg

Low-Frequency Electromagnetic Stimulation May Lead to Regression of Morris Hepatoma in Buffalo Rats

The influence of low-frequency electromagnetic waves on the process of carcinogenesis and tumor growth has been the subject of experimental investigations for more than two decades.

Clinical Observation of 79 Cases of Allergic Skin Diseases Treated with BICOM2000 Bio-Resonance Device

This article aims to show the clinical observation of 79 cases of allergic skin diseases treated with BICOM2000 bio-resonance device. After we conducted the allergen tests and desensitization treatment, the total effectiveness rate is 89.9% and recovery rate is 74.7%.

Clinical Observations of 300 Children Suffering from AsthmaTreated with BICOM 2000 Bio-Resonance Device

From May to December of 2003, the Asthma Research Center of Jinan Children’s Hospital introduced the Germany-made BICOM 2000 to treat 415 children suffering from asthma, 300 of whom were treated with the desensitization method. The total effectiveness rate reaches as high as 93.3%.

Μελέτη τυχαίας κατανομής,για την διαπίστωση των αποτελεσμάτων θεραπείας περιπτώσεων ελαφράς κυτταρικής βλάβης στο συκώτι, με την χρήση ενδογενών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Το θεμελιώδες ερώτημα, πώς ένας ζωντανός οργανισμός σαν τον άνθρωπο, που συντίθεται από ένα αστρονομικό αριθμό κυττάρων, έχει την δυνατότητα να συντονίζεται σε κατάσταση βέλτιστης λειτουργίας

Scroll to Top